Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2017

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Adatkezelői nyilvántartási szám: folyamatban.

A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a játék céljának, szabályzat szerinti lebonyolításának megfelelően személyes adataikat kezelje.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor indoklás nélkül kérheti írásban a következő címen: Netrisk.hu Zrt. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu A felhasználó ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat (vezetéknév és keresztnév, e-mailcím) vagy a regisztráció során megadott adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.